strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 ARCHIWUM 2009/2010

 

aktualnosci.jpg

KONKURS MATEMATYCZNY
"BAW SIĘ MATEMATYKĄ"

14 czerwca 2010r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się pierwsza edycja wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego „Baw się matematyką” dla słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych.

W konkursie  brały udział cztery trzyosobowe drużyny z klasy II a i II b gimnazjum. Uczestnicy konkursu rozwiązywali krzyżówkę matematyczną, zadania z treścią oraz układali domino.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna w składzie: Mateusz Redman, Łukasz Zelmanowski i Sebastian Olszewski. Drugie miejsce przypadło drużynie w składzie: Mateusz Antoniak, Paweł Lewandowski, Marcin Zasada, a trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie: Żaneta Kubiak, Barbara Radziejewska i Justyna Chwiłowicz.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła dyrektor szkoły Elżbieta Andryszak.

Konkurs zorganizowały panie: Beata Pic i Renata Bilewicz.

Foto relacja...[TUTAJ]


"INOWROCŁAW - MOJE MIASTO"

„Inowrocław – moje miasto” to tytuł konkursu na prezentację multimedialną na temat historii i czasów współczesnych miasta. Konkurs był skierowany do słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Uczestnicy konkursu musieli przygotować prezentację multimedialną z wykorzystaniem własnych zdjęć, które przedstawiały najciekawsze zabytki i zakątki Inowrocławia.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Anna Doruchowska  klasa Ic LO 2  wydział zaoczny,

II miejsce – Wiktor Ciepliński  klasa II d LO3 wydział stacjonarny,

III miejsce – Ewa Leszczyńska klasa Ib LO2 wydział zaoczny,

IV miejsce – Izabela Waszkiewicz klasa IIa LO wydział stacjonarny.


OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ DLA DOROSŁYCH

Słuchacze Policealnego Studium Ekonomicznego i Policealnego Studium Administracji CKU w Inowrocławiu z sukcesem uczestniczyli w IX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych.

Do drugiego etapu zmagań z wiedzą ekonomiczną, który odbędzie się pod koniec maja w Lublinie zakwalifikowało się czworo słuchaczy: Ewa Kołdra, Tomasz Leszczyński, Dorota Starczewska i Celina Rydzykowska.

Słuchaczy do olimpiady przygotowali:  dr Andrzej Tokarski i mgr Grzegorz Olszewski.


REGIONALNY KONKURS MATEMATYCZNO - EKONOMICZNY

26 kwietnia 2010r. w CKU w Inowrocławiu odbyła się VI Edycja Regionalnego Konkursu Matematyczno - Ekonomicznego dla słuchaczy szkół dla dorosłych. W konkursie uczestniczyły drużyny reprezentujące: Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 z Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego z Chojnic, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego z Inowrocławia.

Zmagania z wiedzą matematyczną i ekonomiczną zakończyły się sukcesem II drużyny z CKU z Bydgoszczy, która zajęła pierwsze miejsce. Miejsce drugie i trzecie przypadło słuchaczom reprezentującym naszą szkołę – drużynie II w składzie: Renata Laszczyk, Hanna Heinich-Rączka, Dawid Gabryszak, Paweł Wojciechowski  i drużynie I w składzie: Justyna Czarnolewska, Katarzyna Pospieszna, Anna Obałkowska i Bartosz Ziarniecki.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu  otrzymali upominki i podziękowania za udział w konkursie.

Nagrody  wręczyła dyrektora szkoły mgr Elżbieta Andryszak. Słuchaczy do konkursu przygotowali: mgr Renata  Bilewicz, mgr  Bogdan Jaskrowski, mgr Teresa Kosiak i mgr Beata Pic.

Foto...[TUTAJ]


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 KLAS II i III

Koniec kwietnia to ważny czas dla słuchaczy klas II i III CKU w Inowrocławiu. 29 kwietnia 2010r. słuchacze ostatnich klas wydziału stacjonarnego i zaocznego spotkali się na uroczystym zakończeniu nauki w naszej szkole. Pani dyrektor Elżbieta Andryszak podziękowała słuchaczom za trud włożony w zdobywanie wiedzy, wręczyła nagrody i świadectwa absolwentom za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

Samorząd szkolny nagrodził dwójkę słuchaczy za aktywną pracę na rzecz szkoły.

Przedstawiciele samorządu szkolnego w imieniu wszystkich słuchaczy podziękowali pani dyrektor za lata spędzone w Centrum i wręczyli bukiet kwiatów.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie słuchaczy z opiekunami klas, w trakcie którego otrzymali oni świadectwa ukończenia szkoły.

W roku szkolnym 2009/2010 naukę w CKU w Inowrocławiu ukończyło 90 słuchaczy na wydziale stacjonarnym i 75 słuchaczy na wydziale zaocznym.

Foto...[TUTAJ]


WYCIECZKA SZKOLNA DO KÓRNIKA - ROGALINA
- PUSZCZYKOWA - POZNANIA

Dnia 24 kwietnia odbyła się kolejna szkolna wycieczka. W drogę wyruszyliśmy o 7:30, a za pierwszy cel obraliśmy zamek w Kórniku - rezydencję Białej Damy. Tam czekała już na nas pani przewodnik, która w ciekawy sposób opowiedziała nam historię zamku i związanego z nim rodu Działyńskich. Następnie udaliśmy się do Rogalina, gdzie zwiedziliśmy pałac, powozownię, galerię malarstwa i spacerowaliśmy po urokliwym parku, w którym znajdowały się liczne pomniki przyrody. Słynne dęby rogalińskie mają ok.600 lat! Stamtąd udaliśmy się do Puszczykowa, gdzie mieści się Muzeum Arkadego Fiedlera - znanego polskiego podróżnika. O jego życiu i licznych podróżach, w ciekawy sposób, opowiadał nam jego najmłodszy wnuk, który przeniósł nas w świat Indian i Egipcjan, a Krzysztof Kolumb zabrał nas na pokład Santa Marii. Ostatnim punktem wycieczki były atrakcje związane z pobytem w Poznaniu. Dzień upłynął nam w dobrych humorach. Wycieczkę zorganizowały: p.M.Basińska, p.M.Małecka i p.A. Mirzejewska.

Migawki z konkursu...[TUTAJ]


SZKOLNY KONKURS
"ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA ŻEROMSKIEGO"

W ostatnim dniu marca odbył się szkolny konkurs pt. „Życie i Twórczość Stefana Żeromskiego”.Wzięli w nim udział słuchacze wszystkich wydziałów,którzy wykazywali się znajomością biografii patrona naszej szkoły podczas rozwiązywania testu. Najlepszymi okazali się: p.Dariusz Mołek - I miejsce, p.Anna Racinowska - II miejsce i Katarzyna Pospieszna - III miejsce.Gratulujemy!!!

Migawki z konkursu...[TUTAJ]


"MIŁOŚĆ TO BIEG ŻYCIA NASZEGO"

24 marca 2010 roku w Młodzieżowym Domu Kultury "Pszczółka" odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Miłość to bieg życia naszego". Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu pod honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego Tadeusza Majewskiego. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zdobył nasz słuchacz wydziału zaocznego Roger Porawski za recytację wiersza Kazimierza Przerwy - Tetmajera "Lubię, kiedy kobieta..."


AKCJA KRWIODAWSTWA

Dnia 20 marca 2010 roku zebrano w naszej szkole 11,6 litra krwi. Organizatorem akcji był Samorząd Szkoły z opiekunem mgr Teresą Kosiak.

Krwiodawcom bardzo dziękujemy!!! Fotorelacja...[TUTAJ]


AKCJE CHARYTATYWNE W "ŻEROMSKIM"

W dwóch ostatnich miesiącach 2009 roku w Centrum przeprowadzono dwie akcje charytatywne.

W dniach od 23 do 28 listopada 2009 roku trwała zbiórka środków pieniężnych na rzecz „Banku Żywności” Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta, w trakcie której zebrano 192,04 zł.

Od 23 listopada do 04 grudnia 2009 roku wsparliśmy Akcję Towarzystwa Nasz Dom – „Góra Grosza”. Zbiórka została przeprowadzona wewnątrz klas na wydziale stacjonarnym i zaocznym. Klasy uczestniczące w akcji zebrały 156,81 zł.

Początek 2010 roku to udział słuchaczy w 18 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra rozbrzmiewała już drugi raz pod hasłem diagnostyki onkologicznej u dzieci. Zebrano  kwotę w wysokości 273,91 zł.

Dziękujemy słuchaczom za aktywne włączenie się we wszystkie akcje.


ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

Świąteczny nastrój zawitał do Centrum Kształcenia Ustawicznego. 21 grudnia 2009  roku przy świątecznym stole spotkali się  obecni i emerytowani pracownicy naszej szkoły oraz przedstawiciele samorządu szkolnego.

Dyrektor Elżbieta Andryszak i przewodnicząca samorządu szkolnego złożyły zgromadzonym życzenia świąteczne i noworoczne.

Foto [TUTAJ]


NOWY WYGLĄD POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH

W czasie letnich wakacji i trzech pierwszych miesięcy nowego roku szkolnego w naszej szkole przeprowadzono remont, w trakcie którego między innymi wymieniono strop między pierwszą i drugąkondygnacją budynku.

Kolejny etap remontu to odnowienie sal dydaktycznych: 1, 2, 12, 20, 22 i pokoju nauczycielskiego (21). W sali nr 2 ( dawny gabinet fizyczny) obecnie mieści się szkolna biblioteka.

W wyniku remontu sale lekcyjne uzyskały nowy wystrój, który przyczyni się do stworzenia odpowiedniej atmosfery i polepszy warunki  kształcenia słuchaczy.

Foto [TUTAJ]


ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się uroczyste posiedzenie rady pedagogicznej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu szkolnego, którzy podziękowali nauczycielom za pracę dydaktyczno - wychowawczą. Tego dnia pani dyrektor wręczyła również nagrody nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.


WYCIECZKA UCZNIÓW KLASY IIA OHP
DO GOZDAWY k/MOGILNA

W dniach 12-13 października 2009 r odbyła się dwudniowa wycieczka klasy IIa OHP do Gozdawy koło Mogilna.

Na wycieczkę pojechaliśmy pociągiem- podróż minęła szybko i spacerkiem z dworca PKP udaliśmy się do centrum w celu zwiedzenia Mogilna. Pogoda nie zepsuła nam planów i spacer brzegiem mogileńskiego jeziora udał się! Musieliśmy się spieszyć, bo już czekał na nas przewodnik, który opowiedział nam historię pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego, a następnie oprowadził nas po terenie klasztoru i  po jego podziemiach.

O godzinie 14:00 przewidziany był obiad, więc musieliśmy zakończyć nasz krótki pobyt w Mogilnie. Po zakwaterowaniu się w urokliwym dworku uczestnicy mogli skorzystać z przejażdżki konnej, kortów tenisowych czy sali gimnastycznej, na której rozegraliśmy mecz siatkówki. Wieczorem udaliśmy się „pociągiem” do miasteczka westernowego, gdzie czekały nas atrakcje: pieczenie kiełbasek i dyskoteka.

Przed wyjazdem gospodarze przygotowali dla nas jacuzzi, niektórzy odważyli wykąpać się w basenie, w którym woda nie była zbyt ciepła. Po zabawie w „morsów” wszyscy rozgrzewali się w jacuzzi - zabawy było co nie miara! Na szczęście nikt nie zachorował i wszyscy w pełni usatysfakcjonowani wyjazdem wrócili do domu. Dwa dni minęły bardzo szybko i już zbieramy na następny wyjazd klasowy - tym razem w góry.

Foto galeria [TUTAJ]


WYCIECZKA DO NIEBOROWA - ŁOWICZA - ŁODZI

10 października o 6:00 wyruszyliśmy na naszą kolejną  wycieczkę szkolną. Do pokonania mieliśmy ok. 200 km, aby zobaczyć urokliwy pałac Radziwiłłów w Nieborowie , poznać historię tego znanego rodu i pospacerować po 40-hektarowym parku, w którym mieliśmy okazję zobaczyć najstarsze platanowe drzewo w Polsce. Kolejnym punktem naszego programu było muzeum i skansen w Łowiczu. Tam mogliśmy zobaczyć łowicki strój, wieńce weselne ,różnego rodzaju narzędzia używane przez ludność tego regionu, a także przekonać się jak urokliwe są niebieskie ,łowickie chatki pełne  ciekawych wycinanek. Stamtąd ruszyliśmy „na podbój” Łodzi, na którą większość z nas czekała ze zniecierpliwieniem. Spacer rozpoczęliśmy od  reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej, szukając Alei Sław i Pomników Sławnych Łodzian. Na chwileczkę przysiedliśmy się do Juliana Tuwima, a potem „czekaliśmy na koncert „Artura Rubinsteina. A na zakończenie dnia czekały na nas rozrywki w CH Manufaktura, po czym ruszyliśmy w drogę powrotną. Czas do Inowrocławia umilały nam ciekawe filmy i cukierki. Dzień dostarczył nam wielu wrażeń przy pięknej, jesiennej pogodzie.

Foto galeria [TUTAJ]


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

Dnia 1 września 2009 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu odbyła się inauguracja roku szkolnego 2009/2010. Zebranych powitała pani dyrektor mgr Elżbieta Andryszak, która słuchaczom, radzie  pedagogicznej oraz  pracownikom administracji i obsługi życzyła wytrwałości w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Słuchacze CKU będą uczyć się na 15 oddziałach wydziału zaocznego i 16 oddziałach wydziału stacjonarnego.


 

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

 

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2019/2020

Archiwum roku 2018/2019

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009