strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 ARCHIWUM 2010/2011

 

aktualnosci.jpg

SZKOLNA WYCIECZKA DO KŁÓBKI - OPOROWA I PŁOCKA

W maju odbyła się szkolna wycieczka do Kłóbki, Oporowa i Płocka. W trasę wyruszyliśmy o 8.00, a naszym pierwszym punktem zwiedzania stały się Płowce. To ważne dla Polski miejsce, w którym Władysław Łokietek rozegrał bitwę z oddziałami zakonu krzyżackiego w 1331r.Następnie udaliśmy się do Kujawsko – Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, gdzie mogliśmy zapoznać się ze sztuką ludową i warunkami życia dawnych Kujawiaków. Z wielkim zaciekawieniem oglądaliśmy wnętrze wiatraka „koźlaka” i kuźnię. Niepowtarzalny klimat skansenu tworzą różnego rodzaju płotki, studnie, słomiane ule, przydrożne kapliczki i zwierzęta hodowlane – szczególnie kozy. Z Kłóbki udaliśmy się do Oporowa, w którym zwiedzaliśmy zamek – siedzibę rodu Oporowskich. Zamek jest późnogotycką rezydencją obronną wzniesioną około 1440 r., usytuowaną na wyspie otoczonej fosą. W oporowskim zamku zostało nakręconych wiele polskich filmów, a w jednej ze sal znajduje się sekretarzyk wykorzystany w filmie „Pan Tadeusz” A.Wajdy. Warto również wspomnieć, że inowrocławscy żołnierze wybudowali w 2010r. nowy, drewniany most na fosie zamkowej, który nawiązywał do pierwowzoru. Około 15.00 dojechaliśmy do Płocka i podziwialiśmy katedrę z grobami królów, zabytkową amboną i romańskimi drzwiami. A w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy tamie we Włocławku, w miejscu tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.

Foto...[TUTAJ]


INOWROCŁAWSKIE TARGI EDUKACYJNE

W maju uczestniczyliśmy w Inowrocławskich Targach Edukacyjnych, które odbyły się w hali „Kujawianka”. Na stoisku prezentowaliśmy ofertę edukacyjną naszej placówki skierowaną do słuchaczy chcących podjąć naukę w gimnazjum, liceum, technikum lub szkole policealnej.

Stoisko CKU reprezentowały: mgr M.Basińska, mgr M.Małecka oraz mgr A. Mirzejewska.

Foto...[TUTAJ]


REGIONALNY KONKURS MATEMATYCZNO - EKONOMICZNY

18 kwietnia 2011r. w naszej szkole odbyła się VII edycja Regionalnego Konkursu Matematyczno – Ekonomicznego.

W konkursie uczestniczyły drużyny reprezentujące  szkoły dla dorosłych: Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 z Bydgoszczy,  Centrum Kształcenia Ustawicznego z Chojnic, Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z Brodnicy i Centrum Kształcenia Ustawicznego z Inowrocławia.

W części konkursowej słuchacze rozwiązywali zadania, w których należało wykazać się wiadomościami z matematyki i ekonomii.

Po zakończeniu zmagań  i podliczeniu punktów ogłoszono wyniki konkursu:

I miejsce - Centrum Kształcenia Ustawicznego  z Inowrocławia,

II miejsce - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 z Bydgoszczy,

III miejsce - Centrum Kształcenia Ustawicznego z Chojnic,

IV miejsce - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z Brodnicy.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Małgorzata Galardziak, Klaudia Kraus, Natalia Maciejczak i Marcin Wenskowski.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczyła dyrektor szkoły mgr Elżbieta Andryszak. Upominki     i podziękowania otrzymali również pozostali uczestnicy konkursu.

Konkurs przygotowali: mgr Renata Bilewicz, mgr Teresa Kosiak,         mgr Beata Pic i mgr Bogdan  Jaskrowski.

Foto...[TUTAJ]


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"ZAREKLAMUJ SWOJĄ SZKOŁĘ"

W konkursie brało udział 25 słuchaczy z różnych klas. Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Zachulska Ewa klasa Ic LO2 w. zaoczny

II miejsce - Lemańska Paulina klasa II PSA w. zaoczny

III miejsce - Matuszak Joanna klasa LO3 sem. III w. zaoczny

Nagrody książkowe zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2010/2011.


SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Dnia 10 maja klasy technikum uczestniczyły w spotkaniu z doradcami zawodowymi na temat aktywnych metod poszukiwania pracy. Pani Kamila i pan Jakub zapoznali słuchaczy z różnymi metodami, które mają pomóc w jej znalezieniu. Wiele uwagi poświęcono umiejętności odpowiedniego zaprezentowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Zapoznano też słuchaczy z poprawną formą pisania curriculum vitae oraz różnymi rodzajami umów o pracę. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w warsztatach i chętnie zadawali pytania prowadzącym.

Foto...[TUTAJ]


MATURA 2011

Zakwitły kasztanowce, a zatem czas na „Maturę 2011”!!! Od 4 maja słuchacze, również i naszej szkoły, zmagają się z rozwiązywaniem arkuszy egzaminacyjnych. Matura rozpoczęła się w środę egzaminem z języka polskiego, w czwartek z matematyki, a w piątek z  języka angielskiego. W naszej szkole chęć przystąpienia do egzaminu dojrzałości wyraziło przeszło stu słuchaczy. Życzymy powodzenia!!!

Foto...[TUTAJ]


ZAKOŃCZENIE ROKU 2010/2011 DLA KLAS II i III

29 kwietnia 2011r. słuchacze klas II i III liceum i technikum spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

W części oficjalnej dyrektor szkoły Elżbieta Andryszak pogratulowała wszystkim zebranym ukończenia nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Żeromskiego oraz wręczyła słuchaczom nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki  w nauce.

Następnie odbyło się spotkanie słuchaczy z opiekunami klas i wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

Foto relacja...[TUTAJ]


SZKOLNY KONKURS
"ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA ŻEROMSKIEGO"

Dnia 29 marca, po raz kolejny, odbył się w Centrum konkurs pt. „Życie i Twórczość Stefana Żeromskiego”. Słuchacze, podczas rozwiązywania testu, wykazywali się znajomością biografii i twórczości patrona naszej szkoły. Najwyższy poziom wiedzy prezentowali:

Marlena Nowak – I miejsce

Dominika Lenart – II miejsce

Marcin Wenskowski – III miejsce

Konkurs został przygotowany przez mgr M. Filc, mgr M. Hedeszyńską oraz mgr M. Małecką.

Migawki z konkursu...[TUTAJ]


IV AKCJA KRWIODAWSTWA W "ŻEROMSKIM"

W tegorocznej akcji honorowego oddawania krwi wzięło udział 29 słuchaczy. Oddano 13,050 litra krwi. Akcja ta była przeprowadzona po raz czwarty. Opiekun Samorządu Uczniowskiego dziękuje wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji.

Foto...[TUTAJ]


IV EDYCJA KONKURSU
"ZAREKLAMUJ SWOJĄ SZKOŁĘ"

Celem konkursu jest stworzenie przez uczestników prezentacji multimedialnych. Prace należy składać do 12 kwietnia 2011r.
u pani Teresy Kosiak (sala nr 14)
Zdjęcia szkoły do prezentacji do pobrania...
[TUTAJ]

NAGRODY CZEKAJĄ!!!


Z WIZYTĄ W MUZEUM

Słuchacze gimnazjum i liceum odwiedzili Instytut Prymasa Józefa Glempa i Wystawę Solnictwa, które znajdują się w budynku Teatru Miejskiego w Inowrocławiu.

Instytut mieści się w czterech salach tematycznych, w których mogliśmy zobaczyć salę biblioteczną, gabinet Prymasa i pamiątki związane z jego życiem. Naszą szczególną uwagę przykuły  pastorały, pierścienie biskupie, licznie zgromadzone fotografie, obrazy oraz rzeźby.

Wystawa Solnictwa, mieszcząca się w piwnicach budynku, nawiązuje do nieistniejącej już kopalni soli i związków miasta Inowrocławia z solą. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy film prezentujący historię naszej kopalni. Następnie podziwialiśmy ekspozycje składające się z kilku odtworzonych pomieszczeń kopalni. Duże wrażenie zrobiły na nas: chodnik z wagonikami na szynach, warzelnia, drabina porośnięta naciekami solnymi, solne żyrandole i kapliczka z krzyżem wykutym w solnej bryle. Inicjatorkami wyjścia do muzeum były M. Basińska, M. Małecka i A. Mirzejewska.

Foto relacja...[TUTAJ]


SEMESTR VI ZAKOŃCZYŁ NAUKĘ W CENTRUM

27.01.2011r. to ważna data dla słuchaczy VI semestru Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

Tego dnia po trzech latach nauki 24 słuchaczy zakończyło edukację w naszej szkole. Wszyscy zebrani na zakończeniu roku szkolnego byli w radosnym nastroju. Był to pierwszy rocznik, który kończył naukę w semestrze zimowym.

Pani dyrektor Ewa Nowicka podziękowała słuchaczom za trud włożony  w zdobywanie wiedzy a tym słuchaczom, którzy przystąpią w maju do matury życzyła wytrwałości w przygotowaniu się do egzaminu.

Były podziękowania i kwiaty dla dyrekcji i nauczycieli za czas spędzony w szkole.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie z opiekunem klasy.  Słuchacze otrzymali świadectwo ukończenia szkoły i indeksy.

Foto galeria...[TUTAJ]


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W styczniu, jak co roku, włączyliśmy się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierane były pieniądze na pomoc dzieciom z problemami urologicznymi i nefrologicznymi. Słuchacze z wielkim zaangażowaniem wspierali tak ważne dzieło. Zebraliśmy w sumie 190 zł. Wszystkim oddanym tak słusznej sprawie dziękujemy za nieobojętność na cierpienie dzieci.


"GÓRA GROSZA"

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Akcję tę już po raz jedenasty zorganizowało Towarzystwo Nasz Dom. Celem jej było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się w trudnych warunkach, z dala od rodzinnego domu, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, czy pogotowi rodzinnych. Patronat nad tym dziełem obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki sporemu zaangażowaniu słuchaczy  nasza placówka zebrała 242,71 zł. Największy wkład włożyły klasy:

- I PSL -  55,62 zł

- II B LO/3 – 26,22 zł

- I B LO/2 – 23,49 zł

Dziękujemy za dobre serce!!!

Foto...[TUTAJ]


SPOTKANIE OPŁATKOWE

W grudniu odbyło się spotkanie opłatkowe dla byłych i obecnych pracowników naszej szkoły. Całą uroczystość rozpoczęła pani dyrektor E. Andryszak, która złożyła wszystkim przybyłym gościom życzenia świąteczne oraz odczytała nadesłane życzenia od sympatyków naszej szkoły. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, której towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd. Nauczyciele i  inni pracownicy szkoły dziękują Samorządowi Szkolnemu i jego opiekunowi p. T. Kosiak  oraz wszystkim innym osobom, które przygotowały całą uroczystość.

Foto...[TUTAJ]


"ŚLUBY PANIEŃSKIE"

Dnia 19 października Kinomax gościł nas na filmie  „Śluby panieńskie” w reżyserii Filipa Bajona. Bardzo zaskoczyła nas filmowa adaptacja dzieła Aleksandra Fredry, która dalece odbiegała od oryginału. Reżyser wykazał się w swoim dziele niezwykłą pomysłowością i konceptem. Naszą uwagę przykuła obsada aktorska, podobały nam się przede wszystkim postacie: Gucia- grana przez Macieja Stuhra i Radosta, w którą wcielił się Robert Więckiewicz. Film obfitował w wiele zabawnych sytuacji , dialogów i intryg. Na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie!

Foto...[TUTAJ]


WYCIECZKA SZKOLNA
LĄD - RUSSÓW - GOŁUCHÓW - KALISZ

W dniu 16 października wyruszyliśmy na szkolną wycieczkę do Lądu - Russowa - Gołuchowa - Kalisza. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy o godzinie 7:30, zmierzając do Lądu, w którym mieści się zabytkowy kościół i klasztor cystersów z XII w. Mogliśmy, między innymi, podziwiać krużganki, salę opacką  i salę kapitularza- miejsce spotkań, narad i sądów cysterskiej wspólnoty. Budynek kościoła urzekł nas barokowymi, misternie rzeźbionymi stallami, konfesjonałami i przepięknymi freskami. Po mile spędzonym czasie w Lądzie udaliśmy się do Russowa, w którym swoje dzieciństwo spędziła Maria Dąbrowska. Obecnie mieści się tam muzeum i skansen wsi kaliskiej. W zabytkowym dworku znajduje się wiele fotografii pisarki i jej rodziny, a także maszyna do pisania, na której powstawały utwory Dąbrowskiej. Kolejnym punktem naszej wycieczki był nietuzinkowy zamek w Gołuchowie, rezydencja Izabeli Czartoryskiej. Urzekał swoją ciekawą architekturą i stylowym, dobrze zachowanym wnętrzem. Od przewodnika dowiedzieliśmy się, że właścicielka zamku uwielbiała podróżować i kolekcjonować przepiękne kominki, a Gołuchów stanowił jej ulubioną letnią rezydencję. Zamek otoczony jest ogromnym parkiem, w którym rosną rzadko spotykane gatunki drzew. Ostatnim punktem naszej szkolnej wycieczki był Kalisz, jedno z najstarszych miast w Polsce.

Wycieczka została zorganizowana przez M. Basińską, M. Małecką i M. Mirzejewską .

Galeria...[TUTAJ]


"OTWARCI NA MŁODYCH" - TARGI EDUKACYJNE

W dniach 21-22 września 2010 roku w Miejskim Domu Kultury odbyły się targi edukacyjne – „Otwarci na młodych”. Tematy przewodnie targów to: edukacja i przedsiębiorczość. Pierwszego dnia w targach uczestniczyła nasza szkoła.

Na stoisku zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej. Naszą szkołę reprezentowały: mgr Elżbieta Andryszak – dyrektor szkoły, mgr Marietta Filc, mgr Magdalena Basińska i mgr Maria Małecka.


NOWY ROK SZKOLNY

1 września 2010r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.

Zebranych słuchaczy, radę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi powitała dyrektor Elżbieta Andryszak, która wszystkim życzyła sukcesów i wytrwałości w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie słuchaczy klas pierwszych z opiekunami, w trakcie którego zostały przedstawione sprawy organizacyjne.

Galeria...[TUTAJ]


 

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

 

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2019/2020

Archiwum roku 2018/2019

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009