strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 HISTORIA SZKOŁY

 

aktualnosci.jpg

System kształcenia dorosłych został szczególnie rozwinięty po wojnie, w Polsce Ludowej, ponieważ w owym czasie istniało olbrzymie zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem średnim. Ponadto była spora liczba osób, które rozpoczęły naukę w okresie międzywojennym, a ze względu na wiek i wykonywaną pracę zawodową nie były w stanie podjąć nauki w szkołach dziennych. W Inowrocławiu powołano jedno z pięciu w województwie bydgoskim liceów ogólnokształcących dla pracujących. Naukę w nowym liceum rozpoczęto 4 maja 1945 roku w wynajmowanych pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej. Na krótko, bo od 20 czerwca 1945 roku do 31 sierpnia 1945 roku siedzibą szkoły stało się Liceum Pedagogiczne, potem na kilkanaście lat od 01 września 1945 roku do 22 stycznia 1975 roku Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza.

W związku z koniecznością podnoszenia kwalifikacji zawodowych utworzono w 1955 roku filie inowrocławskiej placówki w Mogilnie, Żninie, Radziejowie, Trzemesznie, Strzelnie i Kruszwicy.

Po 28 latach od chwili powołania III Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zarysowała się możliwość uzyskania własnej siedziby.

Dnia 16 czerwca 1972 roku nieruchomość po byłej Szkole Podstawowej Nr 7 przekazano do dyspozycji Liceum Ogólnokształcącemu dla Pracujących.. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły i dzięki przychylności władz szkolnych, dnia 30 października 1973 roku przystąpiono do prac rozbiórkowych, budowlanych i remontowych..

14 października 1974 roku nadano szkole imię Stefana Żeromskiego i odsłonięto tablicę upamiętniającą ten fakt. Uroczyste otwarcie liceum nastąpiło 22 stycznia 1975 roku z udziałem władz szkolnych i politycznych. Rozpoczęcie we własnym budynku nowego roku szkolnego 1975/76 zbiegło się z nadaniem placówce nowej nazwy - Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rozpoczynająca funkcjonowanie szkoła zachowała imię Stefana Żeromskiego. Dyrekcja szkoły wystąpiła zatem do władz miejskich z propozycją nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego.

Istniejąca baza, a szczególnie jej przygotowanie do celów dydaktycznych umożliwiało nauczycielom wymianę doświadczeń z różnymi szkołami na terenie województwa i kraju. W tym czasie w Centrum Kształcenie Ustawicznego uległy znacznemu poszerzeniu kierunki kształcenia, powstały między innymi: zespoły przedmiotowe, zespoły policealnego studium.

W 35 rocznicę istnienia placówki dnia 11 maja 1980 r. na ręce dyrektora mgr H. Kaczmarka został przekazany szkole sztandar z podobizną patrona szkoły Stefana Żeromskiego.

Od roku 1982 dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego został mgr Stanisław Mroziński. W murach naszej szkoły w roku szkolnym 1990/1991 zapoczątkowało swoją działalność III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu. Uczniów tej szkoły przeniesiono 01 września 1991 roku do gmachu Liceum Medycznego w Inowrocławiu.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły były obchody 50-lecia jej istnienia. Z tej okazji dnia 17 czerwca 1995 roku w sali Teatru Miejskiego w Inowrocławiu odbyła się okolicznościowa akademia. Przybyli na nią uczniowie, absolwenci, grono pedagogiczne, a także przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych.

Od roku szkolnego 2003/2004 dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego została mgr Jadwiga Pacholska. W szkole rozwijają się różnorodne formy kształcenia dorosłych umożliwiające podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji. Szkoła ta daje również możliwości rozwijania swoich talentów i zainteresowań pozaszkolnych.

Od roku 2008 do chwili obecnej dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego jest mgr Elżbieta Andryszak. Aktualnie Centrum dostosowuje swoją ofertę kształcenia do reformy szkolnictwa dla dorosłych. Tak więc od roku 2012 oprócz typów szkół, które istniały do chwili obecnej CKU zaproponowało szeroką ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych dających możliwość zarówno uzyskania nowych kwalifikacji jak i uzupełnienia już posiadanych. CKU spełnia znaczącą rolę, kształci na poziomie średnim i policealnym tysiące ludzi, w zależności od potrzeb miasta Inowrocławia i powiatu, a także daje możliwość szybkiego zdobycia atrakcyjnego zawodu.

 

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

 

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2019/2020

Archiwum roku 2018/2019

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009