strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 OFERTA SZKOŁY

 

aktualnosci.jpg

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Stefana Żeromskiego

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego to szkoła z długoletnią tradycją dająca możliwość zdobycia lub uzupełnienia średniego wykształcenia łącznie z maturą  wszystkim dorosłym, którzy chcą zdobyć świadectwa, a także tym, którzy z różnych przyczyn nie dokończyli kształcenia wcześniej. W tej szkole znajdzie miejsce każdy. Każdy słuchacz będzie się kształcił w przyjazne atmosferze, z nauczycielami, którzy pomogą w każdej sytuacji.

 

1. Szoła Podstawowa dla dorosłych - 3 dni w tygodniu we współpracy z Hufcem Pracy.

 

2. Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego:

* czteroletniego wszystkich, którzy ukończyli szkołę podstawową lub gimnazjum;

* czteroletniego do klasy drugiej wszystkich, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową I stopnia.

 

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego zaprasza również wszystkich chętnych, którzy posiadają wykształcenie średnie (liceum lub technikum) do kształcenia w szkołach policealnych. Jeżeli ktoś oprócz wykształcenia średniego po liceum chce zdobyć zawód może to zrobić w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Także absolwenci technikum mogą w ten sposób uzyskać nowy zawód w roku 2021/22 proponujemy:

 

* technik administracji - 2 lata

* technik BHP - 1,5 roku

 

Oba te zawody dają możliwość zatrudnienia w każdej firmie, a co za tym idzie możliwość dalszego rozwoju.

 

4. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego zaprasza również do 2 - letniej Szkoły Branżowej II stopnia w zawodach:

 

* technik żywienia i usług gastronomicznych

* technik usług fryzjerskich

* technik pojazdów samochodowych

 

Szkoła daje duże możliwości uzupełnienia umiejętności zawodowych do poziomu technika w zawodzie oraz uzupełnienia wykształcenia średniego. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury oraz zdaniu egzaminu zawodowego każdy absolwent otrzymuje dyplom technika i świadectwo maturalne.

Przedmioty ogólne - tylko pięć: język polski, język obcy, matematyka, informatyka i WOS.

 

 Kto może ubiegać się o przyjęcie?

 

 W zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych każdy kto posiada:

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia lub szkoły średniej

- świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów

albo

- świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

albo

- certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

albo

-świadectwo czeladnicze w zawodzie kucharz.

 

 W zawodzie Technik usług fryzjerskich każdy kto posiada:

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia lub szkoły średniej

- świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

albo

- świadectwo potwierdzające, kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

albo

-  certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

albo

- świadectwo czeladnicze w zawodzie fryzjer.

 

 W zawodzie Technik pojazdów samochodowych każdy kto posiada

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia lub szkoły średniej

- świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji  M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

albo

- świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie zakresie kwalifikacji M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

- świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych albo świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

albo

- świadectwo czeladnicze w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

albo

- świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

 

Kształcenie ogólne odbywać sie będzie w Centrum Kształcenia Ustawicznego natomiast kształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach specjalizujących się w tych zawodach. Egzamin zawodowy odbędzie się po ukończeniu III semestru.

 


 

POBIERZ PODANIE - [TUTAJ]

I UCZ SIĘ Z NAMI!!!

 

wydzial stacjonarny.jpg

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

 

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2019/2020

Archiwum roku 2018/2019

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009