strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 SAMORZĄD SZKOLNY

 

aktualnosci.jpg

Samorząd szkolny

Publikacje dla słuchaczy


W Centrum Kształcenia Ustawicznego działa Samorząd Szkolny, który jest organizacją słuchaczy wszystkich oddziałów stacjonarnych i zaocznych. Nad działalnością  Samorządu Szkolnego czuwa opiekun mgr Magdalena Gazińska.  Na czele samorządu stoi Zarząd, który jest wybierany na zebraniach Samorządu Szkolnego.

W roku szkolnym 2017/2018 skład samorządu jest następujący:

  • przewodniczący – Natalia Waśk
  • zastępca przewodniczącego – Michał Kujawa
  • sekretarz – Paulina Lemańska

Posiedzenie Samorządu Szkolnego odbywa się trzy razy w ciągu roku szkolnego, a zebrania Zarządu  razy w miesiącu. Na zebraniach dokonywana jest analiza działalności samorządu, planuje się jego pracę i podejmuje uchwały, zatwierdza preliminarz wydatków, a na zebraniach Zarządu omawia się bieżące sprawy.

Do głównych celów Samorządu Szkolnego należy:

  • wdrażanie słuchaczy do pracy społecznej na rzecz CKU,
  • pomoc finansowa w zaopatrzeniu szkoły w pomoce naukowe oraz na potrzeby gospodarcze,
  • organizacja i dofinansowanie przedstawień teatralnych, uroczystości szkolnych, wycieczek i innych imprez o charakterze kulturalno - oświatowym względnie rozrywkowym.

Wymienione cele są finansowane przez składki słuchaczy na rzecz Samorządu Szkolnego oraz wpłaty od sponsorów. Zgromadzone środki są przeznaczone w szczególności na działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły, dofinansowanie uczestnictwa  słuchaczy, płacących składki, w imprezach kulturalnych.

Spośród akcji, które będą  przeprowadzone przez członków Samorządu Szkolnego, wymienić należy:

  • akcję charytatywną „GÓRA GROSZA”
  • akcja krwiodawstwa
  • konkurs „Zareklamuj swoją szkołę”.

Drodzy słuchacze przypominamy, że przy wpłacaniu składek na konto Samorządu Szkolnego należy pamiętać o podaniu nazwiska i imienia oraz klasy i kierunku kształcenia. Pierwsze wpłaty na Samorząd należy dokonać do  24.03.2015 roku  na konto bankowe lub u pani Elżbiety Morawskiej w sekretariacie szkoły.

Samorząd Szkolny przy Centrum Kształcenia Ustawicznego

88-100 Inowrocław, ul. średnia 9

Numer konta:     52106000760000320000813502

Słuchacze będący w trudnej sytuacji finansowej, zgodnie z regulaminem Samorządu,  mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, w  tym celu należy złożyć podanie do Zarządu.

wydzial stacjonarny.jpg

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

szkola_podstawowa.jpgkursy%20kwalifikacyjne.jpg

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

kursy.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009

  

 

 

 

 

 

 

  admin@cku-ino.com.pl